Juridische aspecten van incasso’s

Incasso informatie

Het is voor bedrijven van belang om incasso informatie te verzamelen. Daarbij gaat het om alle gegevens die te maken hebben met de de financiële afhandeling van contracten. Je moet dus in de eerste plaats de overeenkomst kunnen overleggen waarin de prijsafspraken zijn gemaakt en de randvoorwaarden zijn vastgelegd. Vervolgens moet de factuur beschikbaar zijn. Als er herinneringen of ingebrekestellingen zijn verstuurd moeten ook die worden gearchiveerd. Bij al die stukken is het van belang dat ze aan alle juridische voorwaarden voldoen. Als dat niet zo is kan een incasso grote vertraging oplopen of zelfs onmogelijk blijken.

Voor de rechter

Behalve dat de juridische status van de incasso informatie een rol speelt, is het ook van belang dat alle acties om een betaling gedaan te krijgen binnen de juiste termijnen zijn uitgevoerd. Er bestaan namelijk richtlijnen voor de momenten waarop een herinnering en een ingebrekestelling moeten worden verstuurd. Ook de inhoud van de berichten moet een aantal verplichte elementen bevatten. Als er in de inhoud en het tijdspad fouten zijn gemaakt kan het moeilijk zijn om via de rechter een betalingsbevel af te dwingen.

Incasso informatie

Incasso’s uitbesteden

Bedrijven die problemen ondervinden met het incasseren van te laat betaalde facturen kunnen dit uitbesteden aan CBMK. De specialisten bij dit bedrijf hebben veel ervaring en werken met een persoonlijke benadering. Daardoor lukt het in 80 procent van de gevallen om een oplossing te vinden zonder dat de zaak voor de rechter komt. Voor alle partijen is dat de beste oplossing, want als er een rechtszaak moet worden gestart gaat daar vaak erg veel tijd mee verloren. Al die tijd kun je als gedupeerd bedrijf en als eiser niet over je geld beschikken. Een rechtszaak brengt ook altijd kosten met zich mee.